Konferencja „Uzależnienia – skutki i zagrożenia” oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu realizacji programów antytytoniowych

11 października 2019 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Limanowej,  zorganizowała Konferencję pt.  „Uzależnienia – skutki  i zagrożenia”. Celem konferencji, było poszerzenie wiedzy uczestników oraz wyostrzenie czujności w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych oraz uzależnieniami w sieci.  Adresatami konferencji byli pedagodzy, nauczyciele – szkolni koordynatorzy programów profilaktycznych z terenu powiatu limanowskiego. Licznie zgromadzonych uczestników spotkania przywitała Renata Tokarska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej. Na konferencji obecni byli również: Mieczysław Uryga Starosta Limanowski oraz Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu.

Pierwszą część konferencji stanowiła prezentacja Renaty Tokarskiej PPIS w Limanowej, na temat okrągłego jubileuszu 100 – lecia służb sanitarnych w Polsce. Została przypomniana historia oraz działalność służb sanitarno-epidemiologicznych. Zaznaczono, że zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wytyczone sto lat temu do dzisiaj nie straciły na aktualności, a dodatkowo pojawiły się nowe – wiążące się z zagrożeniami cywilizacyjnymi. Ponadto zostały przypomniane zadania Inspekcji Sanitarnej, która m.in. nadzoruje bezpieczeństwo pomieszczeń użyteczności publicznej, zakładów pracy, wody, żywności, wykonywanie szczepień i walkę z groźnymi chorobami oraz zajmuje się działalnością oświatowo – zdrowotną.

Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, podkreślił wagę  działalności, a także wyzwań, które stoją przed współczesnymi służbami sanitarnymi. Z  kolei Wojciech Włodarczyk Etatowy Członek Zarządu Powiatu, nawiązał do tematu przewodniego Konferencji tj. uzależnień – które jak zaznaczył – mają destrukcyjny wpływ na życie człowieka, dlatego profilaktyka jest tak bardzo ważna.

Po części oficjalnej nastąpiły prezentacje i wykłady zaproszonych prelegentów. Jako pierwszy wystąpił sierż. sztab. Dariusz Ciba z Zespołu ds. Nieletnich  i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.  Wykładem pt. „Narkotyki i dopalacze”, wprowadził słuchaczy w tematykę zagrożeń związanych z nowymi środkami psychoaktywnymi. Zaprezentował również walizkę edukacyjną, zawierająca substancje przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania.

Następnie Pani Katarzyna Kudyba z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR, przedstawiała wykład pt. „Nowe media, a cyberchoroby.  Profilaktyka uzależnień behawioralnych i substancyjnych ”, który uświadomił uczestnikom fakt, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się nasze dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Na spotkaniu można było zobaczyć konkretne przykłady stron, filmów, które dla dzieci są pokusą. Niestety, rujnują też świat wartości i służą uzależnieniom. Komputery, smartfony i cała cyfrowa przestrzeń są dzisiaj codziennością. Jest to także świat, który daje mnóstwo pozytywnych możliwości i poszerzania wiedzy. Jest to narzędzie „z ciemną i jasną stroną”. Świadomość daje wybór, jak z niego korzystać, aby nie zrobić sobie krzywdy.

Należy zaznaczyć,  że wykłady wywarły bardzo duże wrażenie na uczestnikach i pobudziły do rozmów i dyskusji.

Druga część spotkania  obejmowała szkolenie skierowane do nauczycieli, z zakresu szkolnych programów antytytoniowych (Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie, proszę, Bieg po Zdrowie, Znajdź właściwe rozwiązanie). Ewa Wątroba – z  PSSE w Limanowej, przedstawiła ramowe  założenia realizacji  programów antytytoniowych w bieżącym roku szkolnym oraz wyniki realizacji za rok szkolny 2018/19. Ponadto omówiono tematykę dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS oraz Kampanii „Rzuć palenie razem z nami”.

Dopełnieniem szkolenia, było wystąpienie Pani Anny Kuczaj i Pani Joanny Duda ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu, majce na celu przedstawienie dobrych praktyk przy realizacji programów profilaktycznych.  Panie nauczycielki przeprowadziły warsztaty  i zaangażowały uczestników do aktywnych ćwiczeń np. zabawa z krzesłami, z kładką, sznurkami, „gorące krzesło”.  Ćwiczenia te mają na celu pokazanie relacji między uczniami oraz zwiększenie umiejętności  pracy w grupie rówieśniczej, a także wyłonienie pozytywnych cech danego uczestnika. Koordynatorzy szkolni mogą wykorzystać zaproponowane zabawy podczas realizacji programów antytytoniowych.

 

Źr.: PPSE w Limanowej

 

image_pdfimage_print

Udostępnij