Nabór wniosków w otwartych konkursach ofert Województwa Małopolskiego: „Etno Małopolska” oraz „Małopolskie Orkiestry Dęte”

tancerze w krakowskich strojach na scenie podczas występu

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił dodatkowy nabór na dwa otwarte konkursy ofert: „Etno Małopolska” oraz „Małopolskie Orkiestry Dęte”. W ich ramach organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów regionalnych oraz wsparcie działalności orkiestr dętych. Na realizację obu konkursów zarząd województwa przeznaczył łączną kwotę 900 tys. zł.

Konkurs „Etno Małopolska” ma na celu wspieranie inicjatyw, które wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski. Beneficjenci mogą zakupić stroje lub elementy strojów regionalnych z terenu Małopolski oraz organizować wydarzenia związane z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski. Co najmniej 70% wysokości przyznanej dotacji musi zostać przeznaczone na zakup strojów. Na realizację drugiej edycji konkursu przeznaczono kwotę 500 tys. zł.

W ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte” zainteresowani mogą ubiegać się natomiast  o wsparcie finansowe orkiestr, które będzie przeznaczone na zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych. Zakup sprzętu musi być połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych. Na realizację tego konkursu przeznaczono dodatkową kwotę 400 tys. zł.

Jak ubiegać się o wsparcie?

W ramach obu konkursów uprawniony podmiot może złożyć po jednej ofercie w każdym z nich. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 30 tys. zł – w przypadku konkursu „Etno Małopolska” oraz kwoty 25 tys. zł – w przypadku konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte”.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem: pozarzadowa.malopolska.pl do 05.10.2023 roku, do godz. 23.59,
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do 06.10.2023 roku, do godz. 16.00 dostarczyć do UMWM wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze, wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały, niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert. Więcej informacji o obu konkursach:

 

źr.: www.malopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content