Odwołanie zakazu użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Pogorzany

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody wodociągu wiejskiego Pogorzany cząstkowego sprawozdania z badań nr: 1527/Z/2021, pobranej w dniu 28 lipca 2021 r., przez pracownika Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w punkcie poboru sieć, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym
i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Pogorzany określony decyzją nr 20/NHK/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. znak NHK.903.1.30.2021.

komunikat Pogorzany – odwołanie zakazu

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content