Podsumowanie inwestycji drogowych bieżącej kadencji

baner inwestycje drogowe w powiecie

Ogólna długość dróg powiatowych na terenie powiatu limanowskiego  wynosi 267 km, w tym w ramach infrastruktury drogowej  zlokalizowane  jest  78 sztuk obiektów mostowych, a w ciągach dróg powiatowych w posiadaniu jest 120 km chodników i 130 przejść dla pieszych. W ramach kadencji obejmującej lata 2014-2018, przedstawiciele Powiatu przeznaczyli ponad 93 mln zł. w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Poniżej prezentujemy zrealizowane zakresy prac drogowych w bieżącej kadencji.

 

Finansowanie infrastruktury  drogowej

Ogółem  wydatki finansowe inwestycyjne na lata 2015-2018 wyniosły 92.394.175,00 zł., w tym pozyskane przez Powiat środki finansowe w ramach dostępnych  programów pomocowych  wyniosły  ogółem 46.110.754,00 zł. i pochodziły z:

 1. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II –„Bezpieczeństwo-
  Dostępność – Rozwój”
  na lata 2012-2015 oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej
  infrastruktury drogowej  na lata 2016-2019  – 14.920.249,00 zł.
 2. rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 6.841.172,00 zł.
 3. środków usuwania skutków klęsk żywiołowych – 6.479.392,00 zł.
 4. środków jednostek samorządu terytorialnego (JST – Gmin) – 16.211.225,00 zł.
 5. środków unijnych PROW – 3.071.066,00 zł.

Zakres rzeczowy

Ogółem w latach 2015-2018 zostały wykonane następujące zakresy robót:
– nowa nawierzchnia bitumiczna – 24 km
– chodniki w ramach inicjatyw samorządowych z gminami z relacji 50/50 – 39 km
– przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych – 16 sztuk
– zabezpieczenia obiektów mostowych – 2 sztuki
– zabezpieczenia uszkodzonych korpusów drogowych po powodzi – 9 sztuk
– przebudowa skrzyżowań na ronda (ul. Zygmunta Augusta – 2 szt., Jodłownik – 1 sztuka) – 3 sztuki
– przebudowa przepustów drogowych na tzw. ramowe – 3 sztuki

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne:

W ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II –„Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój” na lata 2012-2015 oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

W roku 2015 zrealizowano:
– przebudowę drogi powiatowej w mieście Limanowa – ul. Zygmunta Augusta (dwa ronda, nawierzchnię, obustronne chodniki, oświetlenie uliczne) wartość szacunkowa 4,8 mln zł. z czego dotacja wyniosła 2,3 mln

– przebudowę odcinkowa dróg powiatowych: Ujanowice – Laskowa- Młynne oraz Laskowa- Nagórze (chodniki- miejscowość Strzeszyce, Laskowa Nagórze, Laskowa Centrum, Młynne, dodatkowo nawierzchnię bitumiczną i oświetlenie, a także przebudowę Centrum Laskowej). Koszt tego zadania to 7,4 mln zł z czego dotacja wyniosła 3 mln zł

rondo zygmunta augusta

W roku 2016 zrealizowano:
– I Etap przebudowy drogi powiatowej relacji Kępanów – Tymbark w miejscowości Zawadka, Podłopień, Tymbark (chodniki, nawierzchnia bitumiczna, przejście dla pieszych pod wiaduktem kolejowym, oświetlenie uliczne) koszt zadania to przeszło 5,1 mln zł, – dotacja 2,3 mln zł.

– przebudowę odcinka drogi powiatowej Limanowa – Szyk – Mstów w miejscowości Koszary i Rupniów (chodniki, oraz droga powiatowa Jodłownik – Szczyrzyc w miejscowości Jodłownik (chodnik) Janowice – Szczyrzyc (nawierzchnia bitumiczna) Wartość projektu 5 mln 135 tys. zł – dotacja 2,3 mln zł

W roku 2018 w trakcie realizacji jest:
– przebudowa drogi powiatowej Limanowa-Kamienica w miejscowości Zalesie (chodniki, place postojowe, zatoki autobusowe, nowa nawierzchnia, oświetlenie uliczne). Koszt 4,3 mln zł. , dotacja – 1,97 mln zł – termin zakończenia 30.09.2018r. Partnerstwo – Gmina Kamienica

– przebudowa drogi powiatowej Kepanów- Tymbark w miejscowości Jodłownik ( centrum ) oraz w m. Wilkowisko ( chodniki , place postojowe, zatoki autobusowe, nowa nawierzchnia, oświetlenie uliczne , przebudowa skrzyżowania w centrum Jodłownika na tzw. rondo ) . Koszt 7,25 mln zł., dotacja – 3,0 mln zł – termin zakończenia 15.11.2018r. Partnerstwo – Gmina Jodłownik

Powyższe inwestycje były i są realizowane przy partnerstwie z samorządami lokalnymi. Gminy współuczestniczą w budowie chodników w 50% , oraz oświetlenia ulicznego w 100% wkładu własnego.

droga laskowa

 

Rezerwa subwencji ogólnej

W ramach pozyskanych środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przy dofinansowaniu do 50% wartości zadań wykonano przebudowę i rozbudowę 14 szt. obiektów mostowych ( w tym w roku 2018 w trakcie realizacji są 2 szt. w m. Jurków Dobra k/ rzeźni)

Przebudowa i rozbudowa mostów miała miejsce w następujących miejscowościach :
W roku 2015 ( 4 sztuk ) : Raba Niżna, Kobełczyna/Ujanowice, Młynne
W roku 2016 ( 5 sztuk ) : Zawadka, Kamienica, Zalesie, Szyk/Słupia, Słupia/Mstów,
W roku 2017 ( 3 sztuki ) : Słopnice , Słopnice-Górne
W roku 2018 ( 2 sztuki ) : Jurków , Dobra/k rzeźni – w toku realizacji

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach pozyskanych środków z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych zadań) wykonano:

W roku 2015:
– zabezpieczenie korpusu drogowego w m. Podłopień ( umocnienie potoku pomiędzy wiaduktem a skrzyżowaniem ) koszt. 627 tyś.zł., dotacja 252 tyś. zł.
– zabezpieczenie korpusu drogowego w m. Sechna , koszt 255 tyś. Zł., dotacja 190 tyś zł.
– zabezpieczenie korpusu drogowego w m. Poręba Wielka , koszt 76 tyś. zł., dotacja 56 tyś zł.
– zabezpieczenie korpusu drogowego w m. Poręba Wielka , koszt 57 tyś. zł., dotacja 43 tyś zł.
– zabezpieczenie mostu w m. Kasinka Mała, koszt 71 tyś.zł., dotacja 50 tyś.zł.

W roku 2016
– zabezpieczenie mostu w m. Słopnice , koszt 146 tyś.zł. , dotacja 112 tyś.zł.
– remont przepustu drogowego w m. Przyszowa , koszt 85 tyś. zł , dotacja 40 tyś. zł.
– remont przepustu drogowego w m. Skrzydlna, koszt 140 tyś. zł., dotacja 100 tyś.zł.
– zabezpieczenie korpusu drogowe w m. Dobra , koszt 149 tyś.zł. , dotacja 100 tyś zł.

most w Słopnicach

W roku 2018
– odbudowa obiektu mostowego w m. Świdnik/Owieczka , koszt.6,8 mln zł. , dotacja 5,4 mln zł. w toku realizacji do 30.11.2018r.

 

Chodniki  w ramach inicjatyw samorządowych  w gminami

W ramach inicjatyw samorządowych z jednostkami samorządowymi Gminy/Miasta w relacji finansowej 50/50 dokonano budowy 39 km chodników w następujących jednostkach samorządowych:

Rok 2015:  chodniki  długość 18 km  w miejscowościach : Limanowa ul. Zygmunta Augusta i ul. M.Boskiej Bolesnej , Ujanowice/Strzeszyce, Laskowa, Młynne, Kasinka Mała, Kasina Wielka, Mordarka Pisarzowa, Męcina, Kłodne, Stara Wieś, Świdnik ,Owieczka, Łukowica, Niedźwiedź, Koninki, Konina, Słopnice

Rok 2016:  chodniki długości 8,4 km  w miejscowościach : Kasinka Mała, Konina, Zawadka, Podłopień, Tymbark, Koszary, Rupniów, Jodłownik, Jastrzębie, Łukowica

Rok 2017: chodniki długości 4,9 km  w miejscowościach: Słopnice, Stara Wieś, Stare Rybie, Mordarka –Cieniawa, Roztoka, Mszana Dolna – ul. Orkana, Świdnik, Limanowa ul. M.B.Bolesnej

Rok 2018: chodniki długości 7,8 km w miejscowościach : Kasinka Mała, Zalesie, Poręba Wielka – Koninki, Jodłownik, Wilkowisko, Nowe  Rybie, Stronie, Roztoka, Młyńczyska,  Tymbark, Limanowa ul. J. Marka – remont:  – roboty w trakcie  wykonania. 

Środki  unijne

W minionym roku w systemie dwuletnim 2017/2018  dzięki środkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało się zrealizować również inwestycje drogową pn.:

 1. Budowa drogi powiatowej nr 1547K Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie w miejscowości Wysokie” na odcinku 1,5 km . Wartość wykonania zadania: 3 mln zł,  zł. – środki unijne PROW – 1,66 mln (63,63% kosztów kwalifikowanych)
 2. Przebudowa drogi Siekierczyna –Naszacowice w m. Świdnik, na odcinku  1,5 km ,
  inwestorem była Gmina Łukowica  , koszt  2 mln 360 tyś.zł ,  środki unijne 1,4 mln zł, (63,63%), środki własne 947 tyś zł.

 

Nawierzchnie  bitumiczne

W okresie 2015-2018 zostało wykonane 24 km nowych nawierzchni bitumicznych.
W roku 2015 : długości 4,9 km w miejscowościach: Limanowa ul. Zygmunta Augusta, Laskowa, Młynne ,
W roku 2016: długości 2,9 km w miejscowościach: Zawadka, Podłopień, Janowice/Szczyrzyc, Słupia/Mstów , Limanowa ul. J. Marka
W roku 2017: długości 3,3 km w miejscowościach: Słopnice, Świdnik, Pisarzowa/Męcina
W roku 2018: długości 13 km w miejscowościach: Wysokie, Jodłownik, Wilkowisko, Zalesie, Dobra-Podłopień, Pisarzowa, Stara Wieś .

Dzięki wsparciu finansowym  z Urzędu Marszałkowskiego  w roku 2018  w wysokości  1 mln zł., wykonano  4,1 km nowej nawierzchni  na drodze Limanowa –Kamienica w miejscowości Stara Wieś – centrum ( 2,6 km ) i Stara Wieś osiedle Podlesie (trasa wyścigu górskiego 1,5 km ), koszt  2,1 mln zł.

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij