TARCZA BRANŻOWA  6.0

Tarcza antykryzysowa logo

Informujemy, że w  DZ. U. nr  2255 z 15 grudnia 2020r.  opublikowana jest Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła tzw. TARCZĘ BRANŻOWĄ – Tarczę 6.0.  Ustawa weszła w życie od 19 grudnia 2020r.

Wsparcie dotyczące dotacji do 5 000 zł. udzielane jest przez Starostę za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

O dotację w wysokości do 5 000 zł mogą się ubiegać:

  • mikro przedsiębiorcy tj zatrudniający średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • mali przedsiębiorcy zatrudniający średniorocznie mniej niż 50 pracowników .

Dotacja ma formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Prawidłowość wydatkowania otrzymanej dotacji oraz właściwego dokumentowania dotacji będzie kontrolowana przez upoważnionych przez starostę pracowników w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji

Aby skorzystać z dotacji, trzeba spełnić następujące warunki: 

  • prowadzić działalność gospodarczą na 30 września 2020 r. i wykazać jako podstawową działalność jedną z określonych rodzajów działalności, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  wymienionych w ustawie,
  • przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl.

Nabór trwał będzie do 31 stycznia 2021 roku.

  • Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji i rodzajów branż wg PKD objętych tą formą wsparcia dostępne są na limanowa.praca.gov.pl oraz pod nr tel. 18/33 75 915,  18/33 75 884 lub 18/33 75 850.

Rodzaje branż objętych wsparciem można sprawdzić tutaj

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content