XXXII sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Zarząd i Radni Powiatu Limanowskiego podczas obrad XXXII sesji

14 marca 2023 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.

Otwarcia sesji  dokonał Przewodniczący Rady Józef Pietrzak oraz zwrócił się do radnych o odmówienie modlitwy w obronie dobrego imienia Jana Pawła II i jego dorobku. Na posiedzeniu wśród zaproszonych gości obecna była pani poseł Urszula Nowogórska. Następnie Starosta Limanowski Mieczysław Uryga przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. W dalszej części obrad Radni podjęli uchwałę w sprawie harmonogramu prac Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady na rok bieżący.

Jeden z punktów obrad dotyczył udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu limanowskiego. W 2023 roku dotacją objęte zostały następujące podmioty:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach, na prace obejmujące odsłonięcie i pełną konserwację polichromii kaplicy płd. w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach – 30.000 zł;
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. MB Nieustającej Pomocy w kościele pomocniczym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku – 30.000 zł;
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku na prace konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w kościele pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku – 15.000 zł;
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej na prace konserwatorskie przy prospekcie organowym w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej – 30.000 zł;
5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej na prace konserwatorskie polichromii chóru (balkonu muzycznego) wraz z 5 kolumnami w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej – 30.000 zł;
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie na prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. św. Antoniego Opata w Męcinie – 30.000 zł;
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej na remont kamiennej posadzki IV etap w kościele pw. śś. Szymona i Judy w Dobrej – 15.000 zł;
8. Fundacja Sztetl w Mszanie Dolnej na sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz prace restauratorskie na cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej – 20.000 zł.

W latach 2014 – 2023 Rada Powiatu Limanowskiego udzieliła dotacji na łączną kwotę 1.476.000 zł.

Kolejno Rada Powiatu podjęła uchwałę określającą rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki finansowe przyznane Powiatowi Limanowskiemu przez PFRON. Środki otrzymane z Funduszu na realizację powyższych zadań wynoszą 3 545 370 zł, w tym 1 661 760 zł stanowi zobowiązanie dotyczące działalności WTZ. Pozostała kwota 1 883 610 zł została podzielona na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – 70 000 zł i społecznej 1 813 610 zł. 1 110 000 zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych tj. wózki inwalidzkie, protezy, balkoniki i aparaty słuchowe. Kwota 538 462 zł wydana zostanie na likwidowanie barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się. Zaplanowany jest zakup np. podnośników transportowych, łóżek pielęgnacyjnych, wyposażenia łazienki oraz wykonanie podjazdów i wymianę drzwi na szersze dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i za pomocą balkonika. Planowane jest również dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 151 148 zł, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 14 000 zł. Natomiast na podjęcie działalności gospodarczej zarezerwowano kwotę 60 000 zł a na organizację stażu – 10 000 zł.
Na koniec Radni zapoznali się z informacją o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. XXXII Sesję Rady Powiatu Limanowskiego zakończyły wnioski i oświadczenia Radnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content