Zawiadomienie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

24 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Słopnice Królewskie, gm. Słopnice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6172, o powierzchni 0,17 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej sieci kablowej niskiego napięcia, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kablowej i złącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Słopnice”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content