Finał II edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Sapere Aude#Odważ się być Mądrym!”.

Laureaci Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficzneego Sapere Aude # Odwaz sie być mądrym" wraz z opiekunami, dyrekcja 1 LO w Limanowej oraz przedstawicielami władz samorządowych

9 marca 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Limanowej miała miejsce finałowa gala podsumowująca II edycję Wojewódzkiego Interdyscyplinarny Konkursu Filozoficznego pn. „#Sapere Aude#Odważ się być Mądrym!”, którego jednym z Honorowych Patronów był Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

W wydarzeniu  uczestniczyli Patroni Honorowi Konkursu oraz goście: Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Styrna, Starszy Specjalista do Spraw Oświaty Ewa Włodarczyk, wizytator Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks dr Jakub Kuchta, Kierownik Kierunku na Wydziale Filozoficznym UPJP II dr Jakub Synowiec, Kustosz Bazyliki MBB w Limanowej ks. prałat dr Wiesław Piotrowski, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Starosta Myślenicki Józef Tomal, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Laskowa Piotr Stach oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał. Nieobecna  podczas uroczystości Urszula Nowogórska-  poseł na Sejm RP  przesłała gratulacje finalistom i laureatom online z Sejmu

W trakcie swoich wystąpień goście podkreślali niezwykłą wartość i ideę konkursu #Sapere Aude#Odważ się być Mądrym!”, inspirującego  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do krytycznego myślenia i poszukiwania fundamentalnych wartości humanistycznych. Młodzież  aktywnie włączyła się w inicjatywę, wykazując dojrzałość myślenia oraz kreatywność w tworzeniu swoich prac.

Uczestnicy konkursu wybierali do twórczego czyli wizualnego, literackiego lub też naukowego rozważenia jeden z czterech tematów. W tym roku wśród proponowanych zagadnień było rozważenie problemu relacji filozofii i wiary, nawiązując do myśli Edyty Stein; refleksja nad odpowiedzialnością za słowo i związaną z tym etyką zawodu influencera; a także zastanowienie się nad ważkim problemem, zwłaszcza w kontekście współczesnego świata, czyli odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia. Dla umysłów ścisłych inspirującym z pewnością było zagadnienie: czy matematyka to tylko liczenie?

Do etapu wojewódzkiego Konkursu Filozoficznego zgłoszonych zostało ponad sto prac z 37 szkół. Najpopularniejszą formą wybieraną przez Uczestników były prace wizualne i eseje. Komisja Konkursowa wysoko oceniła poziom. Wsparciem dla autorów prac był cykl wykładów wygłoszonych online przez pracowników Uniwersytetu, które stanowiły  integralną częścią konkursu.

Komisja Konkursowa dokonując oceny prac zgłoszonych w etapie szkolnym, wybrała laureatów oraz przyznała  następujące wyróżnienia II Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego #”Sapere Aude!”- Odważ się być Mądrym# w poszczególnych kategoriach:

Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI:

 1. Marcelina Cichorz klasa VI,  Zespół Szkoły i Przedszkola nr 1 w Kasinie Wielkiej (opiekun merytoryczny- Ewa Ślaga).
 2. Agnieszka Dziadoń klasa V, Szkoła Podstawowa w Zawadce (opiekun merytoryczny- Renata Ślimak- Frys)
 3. Wiktoria Bierowiec klasa V,  Szkoła Podstawowa Zespołu Szkoły i Przedszkola nr 2 w Kasinie Wielkiej (opiekun merytoryczny- Bożena Strama- Drąg).
 4. Artur Natkowski  klasa V, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyku (opiekun merytoryczny- Agnieszka Natkowska).
 5. Franciszek Lebiest klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła w Myślenicach (opiekun merytoryczny- Ewa Marcowska).

Wyróżnienia:

Aleksandra Garbacz  klasa V, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny- Pani Urszula Duda).

Natasza Liszka  klasa V,  Szkoła Podstawowa nr 14 im St. Jaracza w Tarnowie (opiekun merytoryczny- Marta Jarmuła).

Oliwia Łacna  klasa VI, Zespół Szkoły i Przedszkola nr 1 w Kasinie Wielkiej (opiekun merytoryczny- Ewa Ślaga).

Wojciech Wojtas klasa VI,  Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce (opiekun merytoryczny-  Monika Antosz- Grodzicka).

Stanisław Dudzik klasa V, Zespołu Szkół i Przedszkola w Łostówce  (opiekun merytoryczny-  Bożena Dudzik).

Milena Wesołowska z klasy V Zespół Szkolno- Przedszkolny w Maszkienicach (opiekun merytoryczny- Joanna Janik).

XueBin Wu klasa VI, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny- Jowita Janik).

Nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty dla najmłodszego uczestnika Konkursu  została uhonorowana Agnieszka Dziadoń z klasy V, Szkoły Podstawowej w Zawadce.

Szkoła Podstawowa, klasy VII- VIII

Kategoria wizualna:

 1. Amelia Styblińska klasa  VIII,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej (opiekun merytoryczny- Katarzyna Florek)
 2. Aleksandra Szubryt klasa VIII,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej (opiekun merytoryczny-  Katarzyna Florek)

III. Dawid Nowak  klasa VII,  Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej (opiekun merytoryczny- Marta Sochacka)

Wyróżnienie

Patrycja Kordeczka  klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Zawadce (opiekun merytoryczny- Renata Ślimak- Frys)

Emilia Składanowska klasa VIII, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyku  (opiekun merytoryczny- Agnieszka Natkowska)

Nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty została uhonorowana Amelia Styblińska  z klasy  VIII,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej.

Kategoria literacka

 1. Weronika Paluszek klasy VIII, Szkoła Podstawowa Zespołu Szkoły i Przedszkola nr 2 w Kasinie Wielkiej. (opiekun merytoryczny- Bożena Strama-Drąg
 2. Martyna Smaga klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny- Katarzyna Śmiech)
 3. Aleksandra  Smoleń  klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie (opiekun merytoryczny- Urszula Wiewióra)
 4. Patrycja Wilczek klasa VIII Szkoła Podstawowa Zespołu Szkoły i Przedszkola nr 2 w Kasinie Wielkiej (opiekun merytoryczny- Bożena Strama-Drąg).
 5. Aleksandra Kościsz  klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny-  Marta Florek)

Nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty zostały uhonorowane Weronika Paluszek  klasy VIII, Szkoły Podstawowej Zespołu Szkoły i Przedszkola nr 2 w Kasinie Wielkiej i  Martyna Smaga z klasy VIII, Szkoły Podstawowej w Tymbarku .

Kategoria ESEJ/Rozprawka

 1. Julia Łabuda–  klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej (opiekun merytoryczny-  Katarzyna Florek)
 2. Julia Derlaga– klasa VIII Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębnie (opiekun merytoryczny- Piotr Marecik)
 3. Julia ŁATA– z klasy VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Skawinie (opiekun merytoryczny- Ewa Kędziora)

Wyróżnienia

Emilia Atłas– klasa VII, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny- Marta Florek)

Anna Nowakklasa VIII,  Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny we Wróblowicach (opiekun merytoryczny- Agnieszka Łazarek)

Nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty została uhonorowana  Julia Łabuda z klasy VIII, Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej

Szkoła  Ponadpodstawowa

Kategoria wizualna:

 1. Oliwia Ogórek – klasa IV, Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych nr 10  im Mikołaja Kopernika w Kętach (opiekun merytoryczny- Jolanta Kruczalak)
 2. Sarah Donatowicz z klasy 1 Zespołu Szkół im Ojca św. Jana Pawła II w Niepołomicach (opiekun merytoryczny- Sylwia Galas)
 3. Mateusz Lach  z klasy 1 Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im Mikołaja Kopernika w Kętach (opiekun merytoryczny- Jolanta Kruczalak)
 4. Izabela Nowak z klasy 1 Zespołu Szkół im Ojca św. Jana Pawła II w Niepołomicach (opiekun merytoryczny- Sylwia Galas)

Wyróżnienie

Izabela Talar – klasa IV,  I Liceum Ogólnokształcące im Wł. Orkana w Limanowej

Nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty została uhonorowana Oliwia Ogórek z  klasy IV, Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych nr 10  im Mikołaja Kopernika w Kętach

Kategoria  literacka

 1. Zuzanna Sus–  klasa I, I LO im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie (opiekun merytoryczny- Grażyna Potępa)
 2. Hanna Wojciechowska klasa I,  I LO im Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie (opiekun merytoryczny- Grażyna Potępa)
 3. Wiktoria Ciaś z klasy 1 Zespołu Szkół Ekonomiczno- Chemicznych z Trzebini (opiekun merytoryczny- Patrycja Gąsiorowska)

Nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty została uhonorowana Zuzanna Sus z  klasy I, I LO im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

Kategoria esej / rozprawka

 1. Magdalena Florek z klasy III, I LO w Limanowej (opiekun merytoryczny- Grzegorz Kuziel)
 2. Julita Zawadzka z klasy IV, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie (opiekun merytoryczny- Zofia Malinowska)
 3. Marta Waksmundzka  z klasy I, II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im św. Jadwigi w Nowym Targu (opiekun merytoryczny- Katarzyna Buchinger- Janasz)

Nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty została uhonorowana Magdalena Florek z klasy III, I LO w Limanowej

Nagrody specjalne Wojewody  Małopolskiego dla Laureatów z najbardziej odległych miejsc od Limanowej otrzymali:

Julia Derlaga z Dębna

Wiktoria Ciaś z Trzebini

Julia Zawadzka z Krakowa

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i laureatom!

Podczas gali wykład pt. „Księga Rodzaju a teoria ewolucji”  wygłosił Ks. prof. dr hab. Wojciech Grygiel – prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.  Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili członkowie Amatorskiego Szkolnego Koła Artystycznego. Ocenę Wojewódzkiej Komisji Konkursowej i wyniki konkursu przedstawili pomysłodawcy Konkursu Anna Trojanowska oraz dr Jakub Synowiec.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content