Małopolskie obchody Święta Policji w Wadowicach

Małopolskie obchody Święta Policji w Wadowicach

Tegoroczne Małopolskie obchody Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. Uroczystości połączone zostały z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach oraz wręczeniem odznaczeń państwowych. Udział w wydarzeniu wzięli: poseł Filip Kaczyński, poseł Marek Polak, senator Andrzej Pająk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Powiat Limanowski reprezentował Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Kolejna część ceremonii odbyła się przed Bazyliką na placu Jana Pawła II, gdzie dowódca uroczystości podinsp. Rafał Kania złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu.

Po przeglądzie pododdziałów i wciągnięciu na maszt flagi państwowej, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, serdecznie witając wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie na obchody uroczystości.

Po przemówieniu szefa małopolskiej Policji nastąpiło odczytanie Aktu nadania sztandaru dla komendy Powiatowej Policji w Wadowicach podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Aktu wręczenia sztandaru. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia, ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru 18 gwoździ honorowych. Z tej okazji złożono również okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej sztandaru. Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste poświęcenie sztandaru przez biskupa Roberta Chrząszcza. Następnie w zastępstwie Przewodniczącego Honorowego Komitetu ufundowania sztandaru – Wicestarosta Wadowicki Beata Smolec, przekazała sztandar w imieniu społeczności ziemi wadowickiej Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymalpomczykowi, który następnie wręczył go Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiuszowi Śniadkowi jako symbol najwyższego uznania i dumy. Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach jest symbolem najwyższych wartości, tradycji, honoru i męstwa. Jego nadanie to wyraz społecznego uznania mieszkańców powiatu wadowickiego za rzetelną oraz odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa.

Kolejnym punktem uroczystości były wręczenie wyznaczonym 32 policjantom z Małopolski odznaczeń i aktów mianowania. Wojewoda Łukasz Kmita odznaczył 8 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Medalami za długoletnią służbę przyznanymi przez Prezydenta RP. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył 8 funkcjonariuszom ministerialne odznaczenia „Zasłużony Policjant”. Natomiast 16 policjantom wręczono aktów mianowania na wyższe stopnie. Listem pochwalnym wyróżniono 22 funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego i 2 cywilnych pracowników Policji. /Ogółem w tym roku w Małopolsce mianowano: w korpusie oficerów starszych 57 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 140 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji 1558 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 1001 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 76 funkcjonariuszy. Złotymi medalami za długoletnią służbę, nadawanymi na wniosek ministra spraw wewnętrznych zostało uhonorowanych w Małopolsce 22 policjantów oraz 2 pracowników cywilnych. Srebrne medale otrzymało 46 policjantów oraz 5 pracowników cywilnych a „brąz” przyznano 13 policjantom i 1 pracownikowi cywilnemu. Złota odznakę „zasłużony policjant” otrzymało 2 policjantów, srebrną 14 funkcjonariuszy a brązową 64./

Podczas uroczystości podinsp. Grzegorz Gubała, przewodniczący NSZZP woj. małopolskiego uhonorował Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę Złotym Krzyżem „Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa małopolskiego”, doradcę Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Durka Srebrnym Krzyżem „Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa małopolskiego” oraz Marka Ciepłego Członka Zarządu Powiatu Wadowickiego Medalem XXX-lecia Powstania NSZZ Policjantów. Srebrnym Krzyżem „Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa małopolskiego” odznaczono asp.szt. Artura Kochana, a Złotą Odznaką Honorową NSZZP wyróżniono nadkom. Bogdana Niedbałę.

Oficjalną część obchodów zakończył pokaz w wykonaniu Orkiestry reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz defilada pododdziałów Policji.

Źródło,fot.: malpolska.policja.gov.pl, malopolska.uw.gov.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content