Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

08 grudzień 2023

Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Olszówka, gm. Mszana Dolna, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2808,
o powierzchni 0,40 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn90PE w miejscowości Olszówka dz. 4703/12, 4703/8, 2808, 3856/1, obręb Olszowka, j. ewid. Mszana Dolna, celem przyłączenia do sieci gazowej budynku jednorodzinnego na działce 3856/3 obr. Olszówka, j. ewid. Mszana Dolna.”

Treść ogłoszenia

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content