Podpisano umowę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Tymbark – Podłopień

16 lutego 2024 r.

15 lutego br. Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, przy kontrasygnacie Elżbiety Jania – Skarbnika Gminy, podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Tymbark – Podłopień, etap I” z firmą ZIBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Kamienica.

Najnowsza inwestycja w gminie Tymbark i Powiecie Limanowskim obejmuje budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łososiny o długości 1,673 km w miejscowościach Tymbark i Podłopień. Zadanie obejmuje swym zakresem budowę ścieżki o nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej, poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej, oświetlenia, obiektów inżynierskich na ciekach oraz rowie, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu oraz budowę miejsca obsługi rowerzystów wraz z wyposażeniem.

Wartość umowy opiewa na kwotę: 1 965 493,78 złotych brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości umowy.

Budowa ścieżki rowerowej to kolejna po miasteczku rowerowym, stojakami na rowery oraz opracowywanym projekcie budowy ścieżki w Piekiełku, inwestycja Gminy Tymbark w infrastrukturę turystyczną, w tym rowerową.

 

 

 

 

 

źr. :UG Tymbark

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content