Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej z certyfikatem

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej ponownie z Certyfikatem Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.  Certyfikat został wręczony 14 grudnia br. podczas zorganizowanego w ramach Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu Zimowego 2018/2019 w Ośrodku Narciarskim Słotwiny Arena. Przyznany certyfikat oznacza, że PCIT w Limanowej przeszło pozytywnie certyfikację i utrzymało swoje dotychczasowe trzy gwiazdki w tej kategorii obiektów!

Podczas sympozjum Justyna Tokarczyk odebrała z rąk wicemarszałka województwa małopolskiego Tomasza Urynowicza, prezesa MOT-u Leszka Zegzy i radnego Województwa Małopolskiego Grzegorza Biedronia – Certyfikat dla Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej potwierdzający wysoką jakość funkcjonowania centrum.

Podczas uroczystości wręczono certyfikaty jednostkom Informacji Turystycznych z całego regionu. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej zostało poddane audytowi, podczas którego oceniano m. in. zakres usług, jakość obsługi turystów oraz własne inicjatywy podejmowane przez PCIT.

– Komisja certyfikująca potwierdziła wysoką jakość funkcjonowania naszego centrum, a także wysoki standard usług świadczonych przez informatorów turystycznych. W wyniku przeprowadzonego audytu, PCIT w Limanowej utrzymało dotychczasowe trzy gwiazdki – informuje Justyna Tokarczyk dyrektor Wydziału Promocji Projektów i Przedsiębiorczości  w Starostwie Powiatowym w Limanowej, nadzorująca pracę Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej.

Głównym celem certyfikacji Jednostek Informacji Turystycznych działających w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej jest, by w całym regionie wszystkie jednostki IT pracowały według jednolitych, wysokich standardów obsługi turysty. Dzięki systemowi certyfikacji turysta i mieszkaniec regionu będzie miał możliwość podróżowania po Małopolsce wybierając najwyższą jakość świadczonych usług Informacji Turystycznej. Komisja certyfikacyjna przyznaje po weryfikacji, kategorie: od 1 do 4 gwiazdek. Kategoryzacja punktów Informacji Turystycznej potwierdzona jest otrzymaniem certyfikatu jakości, ważnym 1 rok.

Przypomnijmy…

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowane na Limanowskim Rynku od 2011 roku działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) to kluczowy projekt województwa małopolskiego, realizowany przy współpracy z 25 gminami i powiatami naszego regionu w latach 2009-2012 i współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 17 mln zł, z czego 14 mln stanowiła unijna dotacja. W ramach MSIT-u powstały 33 zintegrowane jednostki, przeszkolono 70 osób (informatorów pracujących w punktach), powstało 18 tytułów wydawniczych w 7 wersjach językowych oraz materiały dla osób niewidomych i słabo widzących, strona www.visitmalopolska.pl oraz sieć całodobowych infokiosków.

Projekt pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej’ (MSIT) jest projektem własnym Województwa Małopolskiego ujętym w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Województwa Małopolskiego. Wartość projektu wynosi 19 221 533,43 zł. Partnerami projektu jest 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, w tym Gmina Miejska Kraków. Realizacja projektu obejmuje okres od grudnia 2007 r. do grudnia 2011 r. Projekt MSIT polega na zbudowaniu zintegrowanego regionalnego systemu informacji turystycznej w Województwie Małopolskim, składającego się z warstwy analogowej (tzw. informacji tradycyjnej) oraz warstwy cyfrowej, połączonych zintegrowanym systemem zarządzania. Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu, podniesienie jakości usług i stopnia satysfakcji klientów, dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu.W ramach projektu, w części analogowej tworzona jest sieć jednostek świadczących usługi informacji turystycznej (IT) (poprzez dostosowanie jednostek już istniejących do standardów MSIT oraz budowę nowych jednostek), które wyposażone będą w meble i elementy aranżacyjne, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz znaki do nich kierujące. Jednocześnie opracowany zostanie system kategoryzacji jednostek IT, manual obsługi turysty, w ramach którego przeprowadzony będzie cykl szkoleń dla kadry zatrudnionej w jednostkach IT oraz zintegrowany system oznakowania małopolskich atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie. Ponadto przygotowane zostaną różnorodne publikacje i materiały promocyjne służące informacji turystycznej, które będą dostępne w jednostkach IT i dystrybuowane nieodpłatnie. W części cyfrowej tworzony jest zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii, regionalny portal turystyczny oraz sieć infokiosków.

Marka MSIT- to spójny system wizualny to podstawowe narzędzie służące kreowaniu marki MSIT. Opracowano System Identyfikacji Wizualnej określający zasady używania logo MSIT, oznakowania zewnętrznego jednostek IT, oznakowania turystycznego regionu, wyposażenia, ubioru pracowników. Jednostki IT w ramach MSIT zlokalizowane są w miejscach łatwo dostępnych dla turystów, w centrach miast lub obok atrakcji turystycznych regionu. Zgodnie ze standardami MSIT oraz identyfikacją wizualną systemu, wszystkie 33 jednostki Informacji turystycznej funkcjonujące w ramach MSIT odznaczają się jednorodną aranżacją wnętrz i wyposażeniem, stanowiąc rozpoznawalny element marki MSIT.

System kategoryzacji w MSIT jest bardzo ważnym elementem integracji jednostek IT, określa bowiem zasady i kryteria, których spełnienie jest warunkiem wejścia do systemu. Z punktu widzenia turysty, stanowi natomiast zakodowaną informację o jakości usług świadczonych przez daną jednostkę IT. Raz do roku odbywa się ocena spełniania kryteriów danej kategorii. Certyfikaty zostały przyznane punktom, których funkcjonowanie zostało sprawdzone na wielu płaszczyznach: wizerunkowej, merytorycznej oraz organizacyjnej.

Powołana przy Małopolskiej Organizacji Turystycznej Komisja ds. Kategoryzacji Punktów Informacji Turystycznej, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Centrów Informacji Turystycznej, przedstawiciel MOT i UMWM, odwiedza każdy punkt i weryfikuje informacje zawarte w indywidualnej karcie oceny. Trzyma się przy tym ściśle postanowień Regulaminu Funkcjonowania i Pracy MSIT, gdzie zawarte są szczegółowe wytyczne dotyczące kategoryzacji. Wytyczne dotyczą m.in.: oznakowania, wyposażenia, godzin otwarcia jednostek MSIT, liczby zatrudnionych osób, czy poziomu znajomości języków obcych. Przyznawana jest kategoria od jednej do czterech gwiazdek.

image_pdfimage_print

Udostępnij