Informacje

Zakaz używania wody z wodociągu wiejskiego Koninki

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 20.11.2018r. z wodociągu wiejskiego Koninki – punkt poboru: zbiornik wyrównawczy badanie wody wykonane przez WSSE Kraków – nr sprawozdania: LZT/W/1591/N/2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny […]

Starosta spotkał się z kadrą zarządzającą aby podsumować minioną kadencję.

– Moja praca na stanowisku Starosty Limanowskiego dobiegła końca. Spotykam się dzisiaj z Wami w poczuciu dobrze wypełnionej wspólnej misji. Chcę podziękować za 12 letnią kreatywną, nasyconą dialogiem współpracę– mówił podczas spotkania podsumowującego jakie odbyło […]

XVII Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

15 listopada 2018 roku w sali widowiskowej Domu Pielgrzyma przy Bazylice MBB w Limanowej odbył się XVII Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej. W roku obecnym uczestnicy Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej przygotowali utwory pochodzące z […]

XII Zagórzańskie Spotkanie Chórów w Mszanie Dolnej

W niedzielę, parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej, stała się najbardziej rozśpiewaną parafią. Od godziny 14:30 w kościelnych murach rozpoczęło się XII Zagórzańskie Spotkanie Chórów. W przeglądzie wystąpiło siedem chórów: Chór Parafii Miłosierdzia […]

Policjant z KPP Limanowa na podium ogólnopolskim

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się Finał I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych. Na podium spośród 17 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących komendy wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji stanął m.in. podkom. Krzysztof ZAPAŁA, […]

Starosta przekazał Miastu Limanowa grunty pod budowę drogi!

Starosta Limanowski przekazał Miastu Limanowa grunty pod budowę drogi łączącej ul. Witosa z drogą wewnętrzną, która stanowi przedłużenie ulicy Fabrycznej na terenie po byłym CPN. 16 listopada 2018 r. Starosta Limanowski Jan Puchała reprezentujący Skarb Państwa, […]

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże- Szczyrzyc- Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz -etap I

19 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie dotyczące budowy nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc- Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz -etap I. Spotkanie przedstawicieli powiatu limanowskiego na […]

„Święto Kupca” w Limanowej

Oddział w Limanowej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej rozpoczął tegoroczne obchody kupieckiego święta w naszym regionie. Prezes Oddziału Ryszard Kulma z członkami Zarządu oraz całą społecznością kupiecką Limanowej zaprosił na uroczystą mszę świętą do bazyliki limanowskiej w […]