Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Środowisko

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Słopnice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 8 sierpnia 2022 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej po przeprowadzonych działaniach naprawczych wodociągu wiejskiego Słopnice  stwierdza przydatność wody do spożycia […]

Oszczędzaj wodę! Kampania informacyjno-edukacyjna

Kampania informacyjno-edukacyjna w ramach realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii’’. Woda należy do najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi. Pozwala na utrzymanie równowagi środowiska, ale przede wszystkim jest niezbędna dla […]

Jubileuszowa, Małopolska Wystawa Rolnicza Agropromocja 2022

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią powraca AGROPROMOCJA – największa cykliczna wystawa rolnicza w Małopolsce – w tym roku w jubileuszowym wydaniu i nowej lokalizacji. XXX jubileuszowa edycja Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA […]

Odbyły się kolejne, lipcowe „Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego”

Za nami kolejny piątek z „Regionalnymi Smakami Powiatu Limanowskiego”. 15 lipca br. w wydarzeniu na limanowskim rynku uczestniczyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadce (gmina Tymbark) oraz wielu mieszkańców Limanowej, jak również okolicznych miejscowości, […]

Już w piątek spotkanie z cyklu „Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego”

8 lipca w godzinach od 9:00 do 13:00 zapraszamy na Limanowski Rynek na  spotkanie z kolejnym kołem gospodyń wiejskich w ramach popularnej kulinarnej akcji „Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego”.  Miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli ponownie odkryć […]

Projekt: „Ekologiczny Powiat Limanowski’’

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku pn. „EkoMałopolska” – Priorytet 1 i […]

Odbyła się „Niedziela w Gorczańskim Parku Narodowym”

W niedzielę 26.06.2022 r. w Porębie Wielkiej  w otoczeniu parku  dworskiego hrabiów Wodzickich odbyła się „Niedziela w Gorczańskim Parku Narodowym”.  Wydarzenie miało na celu zwiększenie świadomości na temat cennych zasobów gorczańskiej przyrody, jej ochronę, a […]

Ostrzeżenie hydrologiczne – susza hydrologiczna

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało ostrzeżenie hydrologiczne 1 stopnia dla powiatu limanowskiego dotyczące wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia suszy hydrologicznej. W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni […]

Skip to content