Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Środowisko

Święto Chleba w Limanowej

W najbliższą niedzielę 4 września br. w Limanowej odbędzie się Święto Chleba, którego organizatorem jest Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem proboszcza parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Starosty Limanowskiego oraz Burmistrza […]

IV edycja konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski” – trwa głosowanie

Jeszcze do 31 sierpnia 2022 r. trwa zgłaszanie kandydatur w pierwszym etapie IV edycji konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski” organizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Jego ideą jest nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turyście miejsc i […]

Kampania na rzecz oszczędzania energii elektrycznej

W dzisiejszym świecie energia elektryczna  odgrywa niebanalną rolę. Zarówno każde gospodarstwo domowe jak i firmy i przedsiębiorstwa codziennie z niej korzystają. Ciągły rozwój gospodarczy, uruchamianie nowych dziedzin przemysłu, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych niemal zmusza do […]

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Słopnice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 8 sierpnia 2022 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej po przeprowadzonych działaniach naprawczych wodociągu wiejskiego Słopnice  stwierdza przydatność wody do spożycia […]

Oszczędzaj wodę! Kampania informacyjno-edukacyjna

Kampania informacyjno-edukacyjna w ramach realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii’’. Woda należy do najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi. Pozwala na utrzymanie równowagi środowiska, ale przede wszystkim jest niezbędna dla […]

Jubileuszowa, Małopolska Wystawa Rolnicza Agropromocja 2022

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią powraca AGROPROMOCJA – największa cykliczna wystawa rolnicza w Małopolsce – w tym roku w jubileuszowym wydaniu i nowej lokalizacji. XXX jubileuszowa edycja Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA […]

Odbyły się kolejne, lipcowe „Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego”

Za nami kolejny piątek z „Regionalnymi Smakami Powiatu Limanowskiego”. 15 lipca br. w wydarzeniu na limanowskim rynku uczestniczyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadce (gmina Tymbark) oraz wielu mieszkańców Limanowej, jak również okolicznych miejscowości, […]

Skip to content