Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zdrowie

Blisko 1200 porad prawnych w 2017 roku – podsumowanie

Mieszkańcy z terenu powiatu limanowskiego w 2017 roku skorzystali z blisko 1200 bezpłatnych porad prawnych. Zlecone zadanie realizowane było przez Powiat Limanowski we współpracy z organizacją SURSUM CORDA. Corocznie Powiat Limanowski w drodze konkursu wyłania […]

Będzie oddział Geriatryczny w Szpitalu Powiatowym w

Szpital Powiatowy w Limanowej otrzyma dofinansowanie z RPO w kwocie 7,2 mln dla projektu pn. „Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im.Miłosierdzia Bożego”. 8 lutego […]

Dyżury Aptek w Powiecie Limanowskim w 2018 r.

UCHWAŁA NR XXIV/245/17 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r.   w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego […]

Zakupiono przenośny koncentrator tlenu ,,Air FreeStyle 5”

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Limanowej z inicjatywy Starosty Jana Puchały oraz Zarządu Powiatu Limanowskiego dokonał zakupu przenośnego koncentratora tlenu ,,Air FreeStyle 5”. Urządzenie dedykowane jest dla osób cierpiących na […]

W tym roku pierwszy urodził się chłopczyk!

W tym roku pierwsze dziecko urodzone na terenie powiatu limanowskiego to chłopczyk. W poniedziałek, 1 stycznia o godzinie 13.45 siłami natury w limanowskim szpitalu przyszedł na świat Mieszko, syn Państwa Biskup z Łukowicy. 3 stycznia, […]

Skip to content