Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zdrowie

Wnioski ze środków PFRON o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zamieściło do pobrania procedurę oraz wniosek o dofinansowanie sprzętów do rehabilitacji ze środków PFRON : PROCEDURA udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny […]

Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier komunikacyjnych. Trwa Przyjmowanie wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej uruchomiło procedurę oraz udostępniło do pobrania wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: PROCEDURA udzielania dofinansowania ze […]

Możliwość uzyskania wsparcia w projekcie “Małopolski Tele-Anioł”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypominamy o możliwości bezpłatnego udziału w projekcie “Małopolski Tele-Anioł”. Jest on skierowany do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie województwa małopolskiego, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki […]

#MaskujSię. Kampania społeczna w trosce o wspólne bezpieczeństwo

Od momentu wybuchu epidemii koronawirusa, która gwałtownie zmieniła naszą rzeczywistość, minął już rok, ale walka z niewidzialnym wrogiem ciągle trwa. Liczba osób, które muszą zmierzyć się z COVID-19 w ostatnim czasie niebezpiecznie wzrosła. Eksperci nie […]

Środa z profilaktyką

Środa z profilaktyką to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęcona profilaktyce chorób i promocji zdrowia. Formuła akcji ma zachęcić pacjentów do działania, wspierać postawy prozdrowotne, uczyć odpowiedzialności za własne zdrowie, zacieśniać współpracę z organizacjami pacjenckimi, […]

Pracownia Endoskopii Szpitala doposażona w nowy sprzęt diagnostyczny

W ostatnim czasie do Pracowni Endoskopii trafił nowy sprzęt diagnostyczny. Jest to wysokiej klasy zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym HD. Nowym sprzętem są już przeprowadzane badania gastroskopii i kolonoskopii. Zestaw ten zakupiony został za cenę […]

Skip to content