Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zdrowie

Szpital Powiatowy prowadzi bezpłatne badania kolonoskopowe

Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu. Badania realizowane są w ramach projektu pn. „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, […]

Życzenia w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki i Położnej!

12 maja obchodzimy Międzynarodowy dzień Pielęgniarek i Położnych. Jest to święto ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 rok na pamiątkę urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielki pierwszej szkoły […]

25 maja zapraszamy do udziału w zbiórce krwi!

We wtorek 25 maja br. na parkingu przed Komendą Powiatową Policji w Limanowej odbędzie się zbiórka krwi pn.: „102 litry krwi na 102 rocznicę powstania Policji”. Zbiórka przeprowadzona będzie z wykorzystaniem krwiobusa. Zbiórka krwi podyktowana […]

Punkty szczepień powszechnych na terenie powiatu limanowskiego

Dziś rusza masowy punkt szczepień w Limanowej zlokalizowany w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II na ulicy Zygmunta Augusta 8. W jego oficjalnym otwarciu udział wzięli I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, […]

Wnioski ze środków PFRON o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zamieściło do pobrania procedurę oraz wniosek o dofinansowanie sprzętów do rehabilitacji ze środków PFRON : PROCEDURA udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny […]

Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier komunikacyjnych. Trwa Przyjmowanie wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej uruchomiło procedurę oraz udostępniło do pobrania wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: PROCEDURA udzielania dofinansowania ze […]

Możliwość uzyskania wsparcia w projekcie “Małopolski Tele-Anioł”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypominamy o możliwości bezpłatnego udziału w projekcie “Małopolski Tele-Anioł”. Jest on skierowany do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie województwa małopolskiego, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki […]

Skip to content