Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zdrowie

Budynki Sekcji Transportu Szpitala Powiatowego w Limanowej już po odnowieniu

Zakończyły się roboty związane z odnowieniem zabudowań warsztatowo-garażowych użytkowane przez Sekcję Transportu Szpitala Powiatowego w Limanowej zlokalizowanych na ul. Witosa 28. Przeprowadzone prace były kontynuacją wcześniejszej inwestycji, realizowanej na przełomie 2019 i 2020 roku, obejmującej […]

Bezpłatne Zdjęcie do Dowodu Osobistego dla Seniorów do 30 czerwca

PCPR w Limanowej, zachęca seniorów których dowód osobisty stracił ważność do aplikowania online o jego wymianę i skorzystania z bezpłatnego Generatora zdjęć w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Warto się pospieszyć, ponieważ od sierpnia […]

Kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Jej celem jest zwiększenie […]

Program korekcyjno – edukacyjny PCPR w Limanowej. Trwają zgłoszenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi nabór ciągły do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Nie panujesz nad emocjami? Miewasz niekontrolowane wybuchy złości i ranisz swoim […]

Skip to content