Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zdrowie

Informacja dotycząca organizacji odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego informuje, że z dniem 1 listopada 2021 roku wprowadzone zostało – do odwołania – czasowe ograniczenie odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach Szpitala. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Kierownika/Ordynatora […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Uchwałą nr 916/21 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 19 października 2021 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia […]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Uchwałą nr 917/21 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 19 października 2021 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji […]

Nowy ambulans dla Szpitala Powiatowego w Limanowej

12 października odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala oraz poświęcenie nowej karetki. Ponadto po zakończonych obradach członkowie Rady Społecznej wizytowali zmodernizowane dwie pracownie: Analityczną i Serologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi oraz Centrum Leczenia Chorób […]

Projekt profilaktyki raka piersi „Wyprzedź raka mammografią”

Szpital Uniwersytecki w Krakowie realizuje projekt pn. „Wyprzedź raka mammografią – Profilaktyka Raka Piersi”, w ramach którego ma zostać przeprowadzona m.in. kampania promująca profilaktyczne badania mammograficzne. Projekt przeznaczony jest dla kobiet w wieku aktywności zawodowej, […]

Bezpłatna Pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu  realizowanego przez Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest […]

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Dz.U. 2021 poz. 1581 dokładnie określa kto może skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Szpital Powiatowy informuje, […]

Skip to content