Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zdrowie

Mammobusy w trasie po Małopolsce

W dniach 17 – 21 kwietnia 2023 r. w różnych miejscowościach województwa małopolskiego pojawią się mammobusy, w których bezpłatnie przeprowadzane będą badania profilaktyczne pod kątem wystąpienia raka piersi. W tym tygodniu mammobusy dojadą do 16 […]

Kampania realizowana w ramach Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Powiat Limanowski jest partnerem kampanii realizowanej w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii w Województwie Małopolskim’’ Do największych zagrożeń środowiskowych, ekonomicznych i społecznych należą obecnie zmiany klimatu. Wieloletnie obserwacje […]

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne LUX MED

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez […]

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej. Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele Zarządu Powiatu Limanowskiego: Starosta Limanowski  Mieczysław Uryga, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak, Członkowie […]

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu limanowskiego i powiatów województwa małopolskiego

Wydano ostrzeżenie  dla miasta Krakowa oraz powiatów: krakowskiego,  limanowskiego, miechowskiego, nowotarskiego, proszowickiego, suskiego  oraz wadowickiego dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Ostrzeżenie I stopnia […]

Nowoczesny aparat RTG w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

W pracowni RTG zlokalizowanej na II piętrze budynku głównego Szpitala (budynek A) zamontowany został cyfrowy aparat rentgenowski typu Telekomando wraz generatorem. Szpital jest na etapie dopełnienia ostatnich formalności związanych z uruchomieniem pracowni, w tym odbioru […]

Rak jelita grubego – co o nim wiesz?

Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego realizuje projekt pn. „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego”. Celem projektu jest podniesienie świadomości […]

Skip to content