Konkurs pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci historycznej.

Celem konkursu jest zachowania zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego będącego materialnym przejawem pamięci historycznej o ważnych dla historii regionu lub społeczności lokalnych miejscach, mieszkańcach i wydarzeniach. Uchwała otwiera procedurę udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmującym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów – położonych na obszarze województwa małopolskiego – stanowiących miejsca pamięci historycznej, będących ważnym świadkiem i wiedzą o naszej przeszłości.

Konkurs dotyczy podejmowania działań związanych z właściwie sprawowaną przez organy administracji publicznej ochroną i właścicielską opieką nad zabytkowymi miejscami pamięci historycznej, będącymi obiektami budowlanymi, budowlami lub obiektami małej architektury – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – posiadającymi wartość historyczną i /lub artystyczną.

Jako miejsca pamięci historycznej rozumie się:

  • pomniki;
  • groby i cmentarze wojenne;
  • nagrobki osób ważnych dla społeczności lokalnych i postaci historycznych różnych narodowości zamieszkujących region;
  • inne obiekty budowlane, budowle i obiekty małej architektury (z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kapliczek i krzyży przydrożnych), będące świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej oraz historii regionu i Polski.

Obiekty, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną i / lub historyczną.

Na realizację jednego zadania dotacja może być udzielona do kwoty 45 000 zł.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r., a kończyć się będą nie później niż 31 grudnia 2023 r.

Wnioski o dotacje należy składać do dnia 31 marca 2023 r.

Regulamin konkursu, formularze wniosku oraz niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej a także  pod numerami telefonów: 12/ 63 03 423, 63 03 139, 63 03 407.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content